TUSSEN DAG EN NACHTKorte film i.h.k.v. ‘The One Minutes’, 2012
Scenario, regie & camera: Margot Schaap
Met: Annemaaike Bakker & Lykele Muus
Lengte: 1 minuut